James Witt | Cornell

  • 08 Jul


  • James Witt


  • Home Builder: James Witt   
  • Architect: SDG Architecture   
  • Engineer: SDG Architecture   
  • Photographer: Bernard Andr√©